RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Rehabilitációs járadék 2012: ki jogosult rehabilitációs járadék igénybevételére?

Írta: Administrator   
2011 november 17. (csütörtök) 13:34

Rehabilitációs járadék mértéke 2012: ki jogosult rehabilitációs járadék igénybevételére? A kormány döntött a rokkantsági nyugdíjak körének megkurtításáról, amit azzal magyaráznak, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, pazarló és átláthatatlan. A rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék és az átmeneti járadék megszűnik, ezek helyett egységes, táppénzszerű ellátást vezetnek be 2012. január 1-től, így jön a rehabilitációs járadék és a rokkantsági járadék.

Rehabilitációs járadék 2012

Soltész Miklós szo­ciális államtitkár elmondta, nem érinti különösebben a változás azokat, akik már betöltötték a nyugdíjkorhatárt, és azoknak sem kell felülvizsgálatra számítaniuk, akik attól legfeljebb öt évre vannak. Főszabályként két csoportot érintenek a felülvizsgálatok: a rendszeres szociális járadékban részesülőket és azokat a rokkantnyugdíjasokat, akik nem vesztették el teljesen munkavégző képességüket. Akiket munkára alkalmasnak tartanak, rehabilitációs ellátást kaphatnak, akiket nem, rokkantsági ellátásban részesülhetnek. Ez utóbbi megegyezik a jelenlegi rokkantsági nyugdíj összegével. A rehabilitációs ellátásra jogosultak 58 ezer forintot kapnak majd havonta 2012-től.

A korábbi jogszabályi rendelkezés így szól:

Rehabilitációs járadékra az a magyarországi lakóhellyel rendelkező személy jogosult, aki
a) 50-79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és
aa) kereső tevékenységet nem folytat, vagy
ab) a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi átlagánál, továbbá
b) rehabilitálható, és
c) az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte.

Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, aki
a) öregségi nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban (a hozzátartozói ellátások nem jelentenek kizáró okot – ld. 2009. évi CLVII. törvény indokolása),
b) bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, polgármester öregségi nyugdíjában vagy közszolgálati járadékában,
c) terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben,
d) munkanélküliség esetére járó ellátásban,
e) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban
részesül.

A jogosultság elbírálásához az igénylő köteles a keresetéről, jövedelméről nyilatkozni, azt igazolni.

Rokkantsági járadék 2012 és rehabilitációs kártya 2012

Rehabilitációs kártya 2012: teljes járulékmentességet biztosít a munkáltatóknak

Rokkantsági ellátás összege 2012 - Rehabilitációs ellátás összege 2012


Newer news items:
Older news items:

Utolsó frissítés: 2012 január 11. (szerda) 15:21