RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
A rokkantsági ellátás összege 2012 - Rehabilitációs ellátás összege 2012

Írta: Administrator   
2012 január 11. (szerda) 15:12

A rokkantsági ellátás összege 2012 - Rehabilitációs ellátás összege 2012. január 1-től. Rehabilitációs ellátást azok kapnak, akik a jelenlegi besorolás szerint a III. kategóriába, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban tartoznak, vagyis a legkevésbé súlyos egészségkárosodással élnek, és öregségi nyugdíjkorhatárukat öt évnél több idő múlva érik el. Aki tud, és lehetősége nyílik rá, az dolgozhat is a rokkantsági ellátással rendelkezők közül.

A rokkantsági ellátás összege új kérelmező esetén 2012-ben:

 • a) aki rehabilitálható a Bizottság szakvéleménye szerint és rehabilitációja foglalkozási rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy rehabilitációja nem javasolt, de rehabilitációja foglalkozási rehabilitációval helyreállítható, de nem javasolt (51-60% egészségi állapota): annak a havi átlagjövedelem 40 %-a, de legalább a minimálbér 30 %-a és legfeljebb a minimálbér 45 %-a.
  b) akinek a Bizottság szakvéleménye szerint rehabilitációja nem javasolt, tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, de egyéb körülményei miatt nem javasolt a foglalkozási rehabilitáció (31-50% egészségi állapota), annak a havi átlagjövedelem 60 %-a, de legalább a minimálbér 45 %-a és legfeljebb a a minimálbér 150 %-a.
 • c ) akinek a Bizottság szakvéleménye szerint rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (1-30% egészségi állapotnál), annak a havi átlagjövedelem 65 %-a, de legalább a minimálbér 50 %-a és legfeljebb a a minimálbér 150 %-a.
 • d ) akinek a Bizottság szakvéleménye szerint rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős, önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes (1-30% egészségi állapota), annak a havi átlagjövedelem 70 %-a, de legalább a minimálbér 55 %-a és legfeljebb a a minimálbér 150 %-a.

Aki tud, és lehetősége nyílik rá, az dolgozhat is a rokkantsági ellátással rendelkezők közül, de megszüntetik ellátását, ha keresete három egymást követő hónap átlagát tekintve meghaladja a mindenkori minimálbér 150 százalékát. Itt a 2012. július 1.-től szerzett jövedelem vehető figyelembe.

Rehabilitációs ellátás összege 2012-ben

Rehabilitációs ellátást azok kapnak, akik a jelenlegi besorolás szerint a III. kategóriába, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban tartoznak, vagyis a legkevésbé súlyos egészségkárosodással élnek, és öregségi nyugdíjkorhatárukat öt évnél több idő múlva érik el.
Ez a kör, 2012. év január 31.-ig kap értesítést a változásokról, és felszólítják őket felülvizsgálatra jelentkezésre. Aki elmulasztja a felülvizsgálatot, annak az ellátását megszüntetik.

A felülvizsgálat végeredményeként

 • - kimondhatják a rokkantnyugdíjasról, hogy nem rehabilitálható, ezzel rokkantsági ellátásra jogosult (a jelenlegi rendszerben III. kategóriájú rokkantnak az számít, aki legfeljebb 67 százalékban egészséges, az új rendszerben viszont csak annak jár rokkantsági ellátás, aki legfeljebb 60 százalékban egészséges).
 • - a vizsgálat megállapíthatja azt is, hogy rehabilitációt követően van esélye a munkára a rokkant személynek. Ők a jövőben nem rokkantsági nyugdíjat fognak kapni, hanem rehabilitációs ellátást, amely csak maximum 3 évig jár. A három év alatt kellene a megváltozott munkaképességű személynek elhelyezkednie, együttműködve a munkaügyi központtal. Ez alatt az idő alatt, ha elhelyezkedik az illető, megszűnik az ellátása, de ha újra nincs kereső tevékenysége, akkor új eljárás lefolytatása nélkül automatikusan kapja a rehabilitációs ellátását. De ez utóbbi nem vonatkozik A FELÜLVIZSGÁLATIG azokra a rehabilitációs ellátottakra, akik 2011. dec.31-én III. kategóriába, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban tartoztak, hanem a keresetkorlát a régi szabályok szerint történik (33§(2), s majd a felülvizsgálat után lesz érvényes rájuk az új törvény szerinti.

A rehabilitációs ellátás havi összege új kérelmező esetén:

 • - annak, akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51-60% egészségi állapota), a havi átlagjövedelem 35 %-a, de legalább a minimálbér 30 %-a, és legfeljebb a minimálbér 40 %-a.
 • - annak, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (31-50% egészségi állapota), a havi átlagjövedelem 45 %-a, de legalább a minimálbér 40 % - a, és legfeljebb a minimálbér 50 %-a.

Az ellátás havi összege 2012. március 31-ig felülvizsgálatot kért személy esetén:

 • - a rokkantsági ellátás összege megegyezik a megállapítást megelőző hónapra járó ellátás összegével,
 • - a rehabilitációs ellátás összege megegyezik a közfoglalkoztatási bér 40 %-val, ha foglalkoztatható (ÖEK=51-60%),
 • - a rehabilitációs ellátás összege megegyezik a közfoglalkoztatási bér 80 %, ha a jogosult tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (ÖEK=31-50%).

Aki rehabilitációs járadékban részesült 2011. dec.31-én, annak az ellátást tovább folyósítják a hatósági döntésben meghatározott időtartamig, s addig alkalmazni kell az addig is erre az ellátásra vonatkozó rendeleteket és törvényt, tehát kereső tevékenységének korlátozása továbbra is a felülvizsgálatig a 2007. évi LXXXIV.tv.szerint:

vagyis az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő és az Rjtv. 1. § b) pontja szerinti keresőtevékenységet folytató rehabilitációs járadékos (bruttó) keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja

 • ba) a rehabilitációs járadék nyugdíj összegének kétszeresét és
 • bb) a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét
 • • 3 egymást követő hónapra vonatkozóan - a rehabilitációs járadék összege ötven százalékkal csökken.
 • • 6 egymást követő hónapra vonatkozóan - a rehabilitációs járadék megszüntetésre kerül.

A rehabilitációs járadékot 2012-től már meghosszabítani vagy újra megállapítani nem lehet.

Utolsó frissítés: 2012 január 11. (szerda) 15:19