RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
NAV számlaszámok 2013 - NAV adó számlaszámok listája 2013

Írta: Administrator   
2013 február 13. (szerda) 16:13

NAV számlaszámok 2013 - NAV adó számlaszámok listája 2013. január 1-től. Néhány adózási számlaszám módosult 2013-tól, így érdemes a NAV hivatalos számlaszám listáját figyelemmel kísérni, hogy az adók összegének utalásakor ne hibázzunk.

Tájékoztatás NAV adóztatási tevékenységgel összefüggő számlaszámokban bekövetkezett változásokról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-jei hatállyal

  • a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény alapján megnyitottuk a 10032000-01076318 számlaszámú, NAV Biztosítási adó bevételi számlát (adónemkód: 200), valamint a 10032000-01076325 számlaszámú NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számlát (adónemkód: 295),
  • a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján megnyitottuk a 10032000-01076332 számlaszámú, NAV Pénzügyi tranzakciós illeték bevételi számlát (adónemkód: 314),
  • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján megnyitottuk a 10032000-01076349 számlaszámú, NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számlát (adónemkód: 288), valamint a 10032000-01076356 számlaszámú, NAV Kisvállalati adó bevételi számlát (adónemkód: 289),
  • a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény alapján megnyitottuk a 10032000-01076313 számlaszámú, NAV Közművezeték adó bevételi számlát (adónemkód: 296),
  • a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 35. § (7) bekezdése alapján megnyitottuk a
  • 10032000-01070044 számlaszámú, NAV Illetékek bevételi számlát (adónemkód: 521),
  • a 10032000-06057763 számú költségvetési számla (adónemkód: 239) megnevezése NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számlára módosult,
  • valamint 2012. december 31-i hatállyal lezárásra kerültek a magán-nyugdíjpénztári tagdíj, önellenőrzési pótlék és késedelmi pótlék beszedési számlák, az illeték beszedési számlák, valamint a 10032000-06057770 számlaszámú, NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magán-nyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő újonnan megnyitott számlaszámokat tartalmazó 2013. január 1-jétől érvényes számlaszám jegyzékeket a „Szolgáltatások/Számlaszámok” menüpont alatt közzétettük.

NAV számlaszámok 2013. január 1-től

Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefügg? számlaszámok és adónemeik 2013. január 1-jét?l érvényes jegyzéke.

Fontos változás, hogy a magán-nyugdíjpénztári tagdíj, önellen?rzési pótlék és késedelmi pótlék beszedési számlákat a Magyar Államkincstár 2012. december 31-i hatállyal lezárta, ezért a magán-nyugdíjpénztári számlaszámokat a jegyzékb?l töröltük, kérjük azokra befizetéseket ne teljesítsenek!

További fontos változás, hogy lezárásra kerültek az illeték beszedési számlák is. Kérjük, hogy a továbbiakban az illetékekkel kapcsolatos befizetéseket egységesen a NAV Illetékek bevételi számlára (adónemkód: 521) teljesítsék.

1. Kötelezettség jellegű adónemek:

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek


Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Társasági adó bevételi számla

10032000-01076019

101

2.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056353

103

3.

NAV Általános forgalmi adó bev. sz.

10032000-01076868

104

4.

NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bev. sz

10032000-01076033

115

5.

NAV Rehabilitációs hozzájárulás bev. sz.

10032000-06056281

119

6.

NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség

10032000-06056229

124

7.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056231

125

8.

NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla

10032000-01076985

138

9.

NAV Munkaadói járulék

10032000-06056009

144

10.

NAV Munkavállalói járulék

10032000-06056016

145

11.

NAV Játékadó bevételi számla

10032000-01076992

146

12.

NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás

10032000-06056243

149

13.

NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő

10032000-06056212

152

14.

NAV Nemzeti kulturális járulék

10032000-06056047

172

15.

NAV Szakképzési hozzájárulás

10032000-06056061

182

16.

NAV Innovációs járulék

10032000-06056322

184

17.

NAV Vállalkozói járulék beszedési számla

10032000-06056339

185

18.

NAV START-kártya kedvezményes járulékb.

10032000-06056346

186

19.

NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék

10032000-06056432

187

20.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség

10032000-06057749

188

21.

NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési sz.

10032000-06056310

190

22.

NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedés

10032000-06056377

191

23.

NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 %-os ekho

10032000-06056384

192

24.

NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho

10032000-06056391

193

25.

NAV Ekho különadó beszedési számla

10032000-06056401

194

26.

NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont

15 %-os ekho beszedési számla

10032000-06057660

195

27.

NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho

10032000-06056425

197

28.

NAV Biztosítási adó bevételi számla

10032000-01076318

200

29.

NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla

10032000-01076131

202

30.

NAV Önkéntesen feltárt adókülönbözet

10032000-01076095

210

31.

NAV Egyéb kötelezettségek bevételi sz.

10032000-01076242

211

32.

NAV Átlagadó bevételi számla

10032000-01070037

214

33.

NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla

10032000-01076301

215

34.

NAV Baleseti adó beszedési számla

10032000-06050931

218

35.

NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla

10032000-01076064

221

31.

NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték

10032000-06057684

222

37.

NAV TV-készülék üzemben tartási díj

10032000-06056318

227

38.

NAV Energiaellátók jövedelemadója

10032000-01076150

232

39.

 

 

 

NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla

10032000-06057794

234

40.

NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla

10032000-06057763

239

31.

NAV Cégautóadó bevételi számla

10032000-01076167

231

42.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

10032000-06057608

243

43.

NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

10032000-06057615

244

44.

NAV Gyógyszertár szolidaritási díj

10032000-06057622

245

45.

NAV Gyógyszer ismertetés utáni befiz.

10032000-06057639

246

46.

NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla

10032000-06057646

217

47.

NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befiz.

10032000-06057653

248

48.

NAV TV-készülék üzemben tartási pótdíj

10032000-06056449-

253

49.

NAV Szociális hozzájárulási adó

10032000-06050912

258

50.

NAV Kulturális adó beszedési számla

10032000-06050929

259

51.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla

10032000-06057811

283

52.

NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója

10032000-01076349

288

53.

NAV Kisvállalati adó bevételi számla

10032000-01076356

289

54.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla

10032000-06050950

290

50.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka

10032000-06050974

291

56.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka

10032000-06050981

293

57.

NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla

10032000-01076325

295

58.

NAV Közművezeték adó bevételi számla

10032000-01076313

296

59.

NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla

10032000-01070020

301

60.

NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések besz.sz

10032000-06056456

303

61.

NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla

10032000-01076222

305

62.

NAV Pénzügyi tranzakciós illeték bevételi sz.

10032000-01076332

314

63.

NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi sz.

10032000-01076284

315

64.

NAV Pénzügyi szervezetek különadója bev. sz.

10032000-01076239

316

65.

NAV Környezetterhelési díj bevételi számla

10032000-01076040

339

66.

NAV Bolti kiskereskedelmi tevékenység különadója bevételi számla

10032000-01076246

342

67.

NAV Távközlési tevékenység különadója bev.sz.

10032000-01076253

343

68.

NAV Energiaellátó vállalkozási tevékenységének különadója bevételi számla

10032000-01076260

344

69.

NAV Távközlési adó bevételi számla

10032000-01077010

345

1.b) Illeték adónemek


Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Illetékek bevételi számla

10032000-01070044

521

2. Támogatás jellegű adónemek:


Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla

10032000-01905070

151

2.

NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla

10032000-01907003

168

3.

NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási számla

10032000-01907010

169

4.

NAV Közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítási számla

10032000-01850731

347

5.

NAV Egyedi támogatás folyósítási számla

10032000-01905049

352

6.

NAV Szociális hozzájárulási adókedvezmény visszatérítés lebonyolítási számla

10032000-01850578

354

7.

NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla

10032000-01905135

356

8.

NAV 2010. évtől érvényes közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítási számla

10032000-01850743

358

9.

NAV Normatív támogatás folyósítási számla

10032000-01905310

319

10.

NAV Agrártermelési támogatás lebonyolítási sz.

10032000-01905609

393

11.

NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számla

10032000-01905616

394

12.

NAV Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számla

10032000-01856127

396

3. Folyószámlán nem megjelenő számlák, adónemek


Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási befizetése bevételi számla

10032000-01079050

173

2.

NAV Szokásos piaci ár megállapítás díja bevételi számla

10032000-01076143

206

3.

NAV Igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla

10032000-01079074

219

4.

NAV Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi számla

10032000-01076129

230

5.

NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla

10032000-01076215

302

(Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)


Newer news items:
Older news items:

Utolsó frissítés: 2013 február 13. (szerda) 16:40