RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Iparűzési adó bevallás 2012 BUDAPEST - Helyi iparűzési adó Budapest 2012

Írta: Administrator   
2012 április 03. (kedd) 15:46

Iparűzési adó bevallás 2012 BUDAPEST - Helyi iparűzési adó Budapest 2012. Az iparűzési adó mértéke Budapesten 2%. 2001.01.01-től a Fővárosi Önkormányzat önállóan csak a helyi iparűzési adót működtetheti, további adónemeket csak a fővárosi kerületek többségének jóváhagyásával vezethet be. Az 1991.09.05-től a 21/1991(IX.5)sz. Főv.Kgy. rendelettel bevezetett iparűzési adó, a főváros egész közigazgatási területén belül, jogok és kötelezettségek tekintetében egységes. A beszedett adóból a főváros és kerületei külön forrásmegosztási rendelet alapján részesednek.

Iparűzési adó bevallás 2012 határidők - Budapest

Az iparűzési adó és az adóelőleg elszámolási rendje (általános esetben):

Adóelőleg A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizeti meg.
Az adóelőleg kiegészítése A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi kommunális és iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
Az adó megfizetése A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.
Az adó megfizetése alkalmi tevékenység után Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

 

Iparűzési adó bevallásának és az adófizetés speciális esetei:

MegnevezésA bevallási időszak kezdőnapjaA bevallási időszaka utolsó napjaBevallási és adófizetési határidő
Előtársaság Társasági szerződés ellenjegyzése vagy közokiratba foglalása napja Előtársasági időszak vége Társaság bejegyzésének napját követő 90. nap
Társaság megalakulása, bejegyzése Cégbejegyzés napja + 1 nap December 31., ill. mérlegforduló nap Május 31., ill. mérlegforduló napját követő 150. nap
Átalakulással létrejött társaság Cégbejegyzés napja + 1 nap December 31., ill. mérlegforduló nap Május 31., ill. mérlegforduló napját követő 150. nap
Naptári évtől eltérő üzleti év választása Bejelentett mérlegforduló napja + 1 nap, ill. a cégbejegyzés napja + 1 nap (kezdő) Kezdőnapot követő év mérleg forduló napja Mérlegforduló napját követő 150. nap
Üzleti év mérlegforduló napjának megváltozása Régi üzleti év mérlegforduló napja + 1 nap December 31., ill. az új mérlegforduló napja Május 31., ill. új mérlegforduló napja
EVA alanyiság megszűnése miatt újra naptári éves Alanyiság megszűnésének napja + 1 nap December 31. Május 31.
Székhely áthelyezése Budapestre, vagy (az első) telephely létesítése a fővárosban Adóév kezdete December 31. Május 31.
Egyéb szervezet, egyéni vállalkozó Az adószám kiadásának napja December 31. Május 31.
Átalakulással megszűnő társaság Adóév kezdete Átalakulás/megszűnés bejegyzett napja Tevékenység végét követő 90. nap
Végelszámolással megszűnő társaság Adóév kezdete Végelszámolási eljárás kezdő napját megelőző nap Végelszámolás kezdő napját követő 30. nap (tevékenység záró bevallás)
Végelszámolás kezdő napja Végelszámolási eljárás befejező napja Végelszámolás befejező napját követő 150. nap (végelszámolási záró bevallás)
Felszámolással megszűnő társaság Adóév kezdete Felszámolási eljárás kezdőnapját megelőző nap Felszámolás kezdő napját követő 30. nap (tevékenység záró bevallás)
Felszámolás kezdő napja Felszámolási eljárás befejező napja Zárómérleg elkészítését követő nap (felszámolási záró bevallás)
Üzleti év mérlegforduló napjának megváltozása Régi üzleti év kezdő napja A bejelentett új mérlegforduló napja Új mérlegforduló napot követő 150. nap
EVA alanyiság megszűnése Adóév kezdete Alanyiság megszűnésének napja EVA megszűnést követő 30. illetve. 150. nap
(fővárosi) Székhely áthelyezése vagy (az utolsó fővárosi) telephely megszűntetése Adóév kezdete December 31., ill. mérlegforduló nap Május 31.
Egyéb megszűnések, megszüntetések Adóév kezdete Megszün(tet)és időpontja Tevékenység végét követő 30. nap

 

Iparűzési adó bevallás 2012 számlaszám - Budapest

Fővárosi Önkormányzat iparűzési adó beszedési számla:

11784009-15490012-03540000

Erre fizetendő az iparűzési adó, adóelőleg és a feltöltési kötelezettség az esedékesség előtt.

IBAN kód: HU15

Iparűzési adó bevallás 2012 internetes űrlap kitöltésével - Budapest

A budapesti iparűzési adót a helyi iparűzési adó bevalláshoz szükséges internetes űrlap kitöltésével is bevallhatja az alábbi linken:

Online iparűzési adó bevallás 2012 Budapest


Newer news items:
Older news items:

Utolsó frissítés: 2012 április 03. (kedd) 15:58