RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Adóbevallás 2012 határidő: meddig kell az adónyilatkozatot vagy a bevallást beküldeni?

Írta: Administrator   
2012 január 09. (hétfő) 12:41

Adóbevallás 2012 határidő: meddig kell az adónyilatkozatot vagy a bevallást beküldeni? Az egyszerűsített adónyilatkozatot 2012. május 21-ig kell beküldeni a NAV-hoz. Az állami adóhatóság  2012. január 31-éig kipostázza a névre szóló  személyi jövedelemadó  bevalláshoz szükséges csomagokat, amelyek tartalmazzák a 1153ANY adónyilatkozatot.

Az elektronikus úton  bevallást teljesítők az állami adóhatóság honlapjáról  (www.nav.gov.hu) az ÁNYK (abevJava) keretprogram  igénybevételével tölthetik le a nyilatkozatot és a kitöltési útmutatóját.  A kitöltött, aláírt adónyilatkozat postára adásának, illetve  elektronikus úton történő visszaküldésének határideje: 2012. május 21.

Az adónyilatkozat beküldési módjai:

  • A kézzel kitöltött, aláírt nyilatkozatot postai úton, a bevallási  csomag részét képező bérmentesített borítékban lehet az állami  adóhatóság részére megküldeni.
  • Az adónyilatkozatot internetes programmal elkészítve, kinyomtatva  és aláírva postai úton, bérmentesített borítékban lehet az állami adóhatóság részére megküldeni.
  • Az okmányirodában vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás  központi szervénél (a Központi Okmányirodában, vagy az Ügyfélközpontban) vagy az állami adóhatóságnál regisztrált adózó  a nyilatkozatát  elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is megküldheti az állami adóhatóság részére.
  • A kézzel kitöltött, vagy az internetes kitöltő programmal elkészített és  kinyomtatott, aláírt adónyilatkozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kirendeltségeinek Ügyfélszolgálati Irodáiban  személyesen is leadhatja.

Bevallási tájékoztató és adóbevallás határidők a 2011. évi személyi jövedelemadó kötelezettség teljesítéséhez:

2012. január 31.:  A magánszemély ezen időpontig nyilatkozhat a munkáltatói  adómegállapítás választásáról a munkaáltató felé (11M29).

2012. február. 15.: A magánszemély – a szükséges feltételek teljesítése esetén – ezen   időpontig nyilatkozhat az egyszerűsített bevallás választásáról (1153NY)

2012. február 27.: Az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek  személyi jövedelemadó bevallási határideje (1153)

2012. április 30.: Az egyszerűsített bevallást választó adózók részére az adóhivatal kiküldi a bevallási ajánlatot (1153E).

2012. május 21.: Bevallási határidő a magánszemélyek részére:

- egyszerűsített bevallás ajánlat visszaküldése (1153E),

- személyi jövedelemadó teljes adattartalmú bevallás benyújtása (1153),

- személyi jövedelemadó csökkentett adattartalmú bevallás benyújtása (1153 M),

- adónyilatkozat benyújtása (1153ANY) az adóhivatalhoz.

Időpontváltozás: a február 25-i és a május 20-i bevallási határidő hétvégére esik, ezért a legközelebbi munkanap, azaz február 27. és május 21. a bevallások benyújtásának határideje.

Benyújtási lehetőségek:

- elektronikus úton

- papíralapon

- postai úton,

- személyesen az ügyfélszolgálatokon.

Új elszámolási lehetőség – ADÓNYILATKOZAT (1153ANY)

A magánszemély adónyilatkozattal teljesítheti bevallási kötelezettségét, ha az összes jövedelme az adóévben kizárólag ugyanazon - adóelőleget megállapító - munkáltatótól (kifizetőtől) származik, és a levont adó/adóelőleg, valamint a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben összesen az ezer forintot nem haladja meg, feltéve, hogy

a) tételes költségelszámolással költséget nem számolt, számol el, és

b) a bevételből levonást, a jövedelemből családi kedvezményt - megosztás nélkül -, az adóból adójóváírást, adókedvezményt annyiban érvényesít, amennyiben az adóelőlegnyilatkozata szerint a munkáltató azt figyelembe vette, és

c) az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad.

Továbbá a magánszemély bevallási kötelezettségét szintén adónyilatkozattal teljesítheti, ha az adóévben kizárólag kifizetőtől származó olyan bevételt szerzett, amely kifizetésenként a 100 ezer forintot nem haladta meg, feltéve, hogy

a) tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), nem számolt, számol el, és

b) a bevételből levonást, a jövedelemből családi kedvezményt, az adóból adójóváírást, adókedvezményt nem vett/vesz igénybe, és

c) az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad, és

d) az adót, adóelőleget a kifizető hiánytalanul levonta.

A bevallási kötelezettség adónyilatkozattal teljesíthető akkor is, ha a magánszemély az adóévben

a) adóelőleget megállapító munkáltató(k)tól szerzett jövedelmet úgy, hogy a levont adó/adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben összesen az ezer forintot nem haladja meg, és emellett

b) más kifizető(k)től is szerzett kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt,

feltéve, hogy

1. tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), nem számolt/számol el, és

2. a bevételből levonást, a jövedelemből családi kedvezményt - megosztás nélkül -, az adóból adójóváírást, adókedvezményt csak egy - adóelőleget megállapító - munkáltatónál érvényesített, és csak annyiban érvényesít, amennyiben az adóelőleg-nyilatkozata szerint ez a munkáltató azt figyelembe vette, és

3. az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad, és

4. az adót, adóelőleget a kifizető hiánytalanul levonta, és

5. az összes jövedelme az adóévben az adójóváírás jogosultsági határát nem haladta meg, vagy adójóváírást nem érvényesített, nem érvényesít.

Amennyiben az adónyilatkozat választásának feltételei fennállnak, akkor a kifizető(munkáltató) az összesített igazoláson köteles tájékoztatni a magánszemélyt a nyilatkozat adási lehetőségről.

Az adónyilatkozat nyomtatvány az adócsomag részét képezi.


Newer news items:
Older news items:

Utolsó frissítés: 2012 február 15. (szerda) 20:19