RSS
Adóbevallás 2013
2016. May. 27.
Egyszerűsített adóbevallás adónyilatkozat 2012 letöltés: a 1153NY nyomtatvány letöltése

Írta: Administrator   
2012 január 09. (hétfő) 11:26

Egyszerűsített adóbevallás adónyilatkozat 2012 letöltés: a 1153NY nyomtatvány letöltése. Nyilatkozat az egyszerűsített 1153E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, túlvont nyugdíjjárulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás). A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) honlapjáról már letölthető a miniszterelnök korábbi ígérete nyomán söralátétként elhíresült adóbevallási formanyomtatvány. Az A4-es méretű dokumentumot január végéig egymillió embernek is kiküldik postán.

Friss: Egyszerűsített adóbevallás 2012: a 1153E jelű szja bevallást postán küldi el a NAV


ÚTMUTATÓ A 1153NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1153E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

Ha Ön az adózás rendjéről és a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a 2011. évi
személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének az önadózás keretén belül, az állami
adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással szeretne eleget tenni,
úgy figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat. Az állami adóhatóság egy lehetőséget
kínál annak érdekében, hogy Önnek minél kevesebb időt kelljen a bevallás kitöltésével
töltenie.

Ezzel az adózási formával a személyi jövedelemadón kívül az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás és bizonyos esetekben az egészségügyi hozzájárulás bevallási kötelezettségeit is
teljesítheti.

Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, mely lehetőséget nyújt arra,
hogy az Ön nyilatkozatának birtokában az állami adóhatóság elkészítse az egyszerűsített
személyi jövedelemadó bevallását.

Amennyiben Ön nem választhatja, vagy nem választja az egyszerűsített bevallási
lehetőséget, - és adónyilatkozatot3 (1153ANY) sem nyújt(hat) be, és nem kéri a
munkáltatói adómegállapítást vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja, - akkor Ön a
1153-as (az állami adóhatósági közreműködés nélküli) személyi jövedelemadó
bevalláson, önállóan köteles teljesíteni a 2011. évi bevallási kötelezettségét!
Ha él az egyszerűsített bevallás lehetőségével, úgy az Ön bevallása csak azokat a sorokat
tartalmazza, amelyek érinthetik Önt. Lehet, hogy az Ön 2011. évről benyújtott bevallása csak
1-2 oldal lesz!

Amennyiben ezt az önadózási módot választja, Önnek csak az olyan kérdésekre kell választ
adnia, amelyekről az állami adóhatóságnak nincs tudomása. Erre szolgál a nyilatkozat. A
nyilatkozat pontos kitöltése biztosítja a bevallás egyszerű elkészítését.

Az állami adóhatóság a beküldött, aláírt nyilatkozatot feldolgozza, és ennek adataiból,
valamint a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból egy személyre szabott 1153E
egyszerűsített bevallást készít el.

Az állami adóhatóság által összeállított bevallást (egyszerűsített bevallás) az Ön által a
nyilatkozaton megadott belföldi postai címére küldjük meg, kivéve, ha az e-mail címét is
feltünteti a nyilatkozaton, vagy ha a nyilatkozatát ügyfélkapun keresztül, elektronikus
úton küldi meg az állami adóhatóságnak.

Amennyiben Ön a nyilatkozaton külföldi postai címet tüntet fel, akkor az e-mail címét
kötelező megadnia.

Ha a nyilatkozat főlapján szerepel az e-mail cím, akkor Ön az egyszerűsített bevallását
elektronikus úton érheti el. Az e-mail címére megküldött levélben részletesen tájékoztatjuk az
egyszerűsített bevallás letöltésével és kitöltésével kapcsolatos teendőkről. Kérjük, olvassa el
az útmutató erre vonatkozó részét!

Figyelem! Ha Ön postai úton, papíralapon szeretné megkapni az egyszerűsített
bevallását, akkor a 1153NY jelű nyilatkozat főlapján a „Postai címe” mezőben belföldi
címet tüntessen fel, és az „E-mail címe” rovatot ne töltse ki!

Amennyiben Ön a 1153NY jelű nyilatkozatát ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldi
meg az állami adóhatóságnak, akkor az egyszerűsített bevallását minden esetben elektronikus
úton érheti el.

Az állami adóhatóság által összeállított bevallás tartalmazza a megállapított adóalapot, az
adót, a visszatérítendő adót, illetőleg a befizetendő adót. A bevallás mellékleteként az állami
adóhatóság közli a rendelkezésére álló – a bevallás alapjául szolgáló adatokat is, így a
munkáltató(k) és/vagy kifizető(k) Önre vonatkozó adatszolgáltatásait, továbbá az
adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. Ön a birtokában lévő
igazolásokkal össze tudja hasonlítani a megküldött adatokat, amelyekből az állami adóhatóság
számolt.

Jelen útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy mikor tehet nyilatkozatot
az egyszerűsített bevallás választásáról. Választása esetén, milyen határidők vonatkoznak
Önre, milyen beküldési módok között választhat, valamint hogyan kell kitöltenie a
nyilatkozatot.

Mikor választhatja Ön az egyszerűsített bevallást?

Ha Ön bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást, (vagy a
munkáltatója azt nem vállalja), és adónyilatkozatot (1153ANY) sem nyújt(hat) be, akkor e
kötelezettségének egyszerűsített bevallás választásával is eleget tehet.
Fontos! Az egyszerűsített bevallást Ön akkor választhatja, ha az adóévben kizárólag
munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett,
melyből a kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le.
A fenti feltételen túl Ön egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tehet például, ha:
* ingatlan átruházásából származott bevallásköteles jövedelme (akkor is, ha
adókiegyenlítést kíván figyelembe venni);
* ingó vagyontárgy értékesítésből származott bevallás köteles jövedelme;
* vagyoni értékű jog átruházásából származott bevallás köteles jövedelme (pl.
haszonélvezeti jog, használati jog, földhasználat stb.);
* termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől származott
bevallás köteles jövedelme;
* az adóévben egyszerűsített foglalkoztatás révén is szerzett bevételt;
* magán-nyugdíjpénztártól kedvezményezettként is részesült nem szolgáltatásnak
minősülő kifizetésben;
* mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges
nyilatkozatot tesz;
* osztalékból származott jövedelme;
* értékpapír kölcsönzésből származott jövedelme;
* vállalkozásból kivont jövedelme keletkezett;
* az Szja tv-ben meghatározott sorrend szerint kíván az összevont adóalap
adóját csökkentő adókedvezményeket érvényesíteni;
* az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményt érvényesít;
* rendelkezni kíván nyugdíj-előtakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös
biztosító-pénztári számla javára;
* rendelkezni kíván megszűnt magán-nyugdíjpénztári tagsági viszony esetén, az
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt összeg alapján;
* visszafizetendő adókedvezménye keletkezett (pl. biztosítási szerződés
megszüntetése miatt);
* valamely bevételének adózására az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás5
(ekho) szabályai szerint kíván eleget tenni, és az Ekho - törvény szerinti különadó
fizetésére nem kötelezett, valamint a kifizetőtől nem vállalta át a kifizetőt és az
Önt terhelő ekho megállapítását, bevallását, megfizetését;
* olyan jövedelmet szerzett, amely után a munkáltató/kifizető a 27%-os
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét teljes egészében megfizette,
vagy ezzel összefüggésben év közben nem keletkezett előleg-fizetési
kötelezettsége;
* túlvont nyugdíjjárulékot kíván visszaigényelni.
Figyelem! Ha Ön a 2011. évben olyan bevételt szerzett, melynek adózására az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazza, kérheti az
egyszerűsített bevallás elkészítését, de csak abban az esetben, ha az Ekho-törvény
rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen választotta a bevételének adózására ezt a módot és
a kifizető az Önt terhelő adót levonta.

Változás! Az egyszerűsített bevallás választásának további feltétele az adózó belföldi
lakcímének vagy elektronikus levélcímének közlése. A 1153NY jelű nyilatkozat főlapján
külföldi cím szerepeltetése esetén az adózónak az e-mail címét is meg kell adnia. Belföldi
cím feltüntetése esetén az e-mail cím kitöltése nem kötelező.
Mikor nem választhatja Ön az egyszerűsített bevallást*

Önnek 1153-as bevallást kell benyújtania, ha:

- az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetéshez
kapcsolódó adóalap - kedvezményt7 érvényesít,
* a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő 98%-os különadó8 hatálya alá
tartozó bevételt szerzett,
* az adóévben tartós befektetésből származó jövedelmet szerzett,9
* egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az Szja tv.10 rendelkezései szerint Ön nem adhat egyszerűsített bevallásra nyilatkozatot

akkor, ha:

- az adóévben egyéni vállalkozó volt,
* az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységével összefüggésben
adóköteles bevétele származott és nem tesz nemleges nyilatkozatot;
* a fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választotta,
* a bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek tett nyilatkozatában
költség levonását kérte, kivéve, ha ez, az igazolás nélkül elszámolható költség
levonására vonatkozott,
* az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság11 fizetésére
köteles,
* az ingatlant - egyéni vállalkozónak nem minősülő - bérbeadó
magánszemélyként (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatót is)
értékcsökkenési leírást számol el az Szja tv. 11. számú mellékletének
rendelkezései szerint,
* termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származott olyan bevallás
köteles jövedelme mely után a 14%-os egészségügyi hozzájárulás megállapítása,
bevallása és megfizetése Önt terheli,
* privatizációs lízingből származott jövedelme,
* árfolyamnyereségből származott jövedelme,
* egyéb forrásadós jövedelmet szerzett és utána az adót, adóelőleget Önnek kell
bevallani és megfizetni,
* ellenőrzött külföldi társaság, egyéb szervezet által juttatott jövedelmet szerzett,
* az adóévben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származott jövedelme/
vesztesége, illetve ha a keletkezett veszteségre tekintettel adókiegyenlítést kíván
elszámolni,
* az adóévben tartós befektetésből származott jövedelme,
* önkormányzatnak történő lakás bérbeadásával összefüggésben a szerződése
megszűnt és adófizetési kötelezettsége keletkezett,
* olyan bevételt szerzett, amely nem kifizetőtől származott, vagy amelynek adóvagy
adóelőleg megállapítására Önmaga köteles (kivéve az ingó vagyontárgy,
ingatlan, vagyonértékű jog átruházásából származó bevételt),
* a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult
(pl. árfolyamnyereségből származó jövedelem és annak adója),
* külföldi (nem magyarországi) illetőségű magánszemély,
* külföldön (is) adóztatható, adóköteles bevétele volt, vagy amely a
jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről (nem Magyarországról) származott;
* a 2011. évre áthúzódó végkielégítés miatt (is) van adókötelezettsége,
* olyan jövedelmet szerzett, amely után részben vagy egészben a 27%-os
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget Önnek kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie (pl. más magánszemélytől szerzett – kötelezettség
alapjául szolgáló – jövedelmet),
* a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett
osztalékelőlegből levont adót számolt el,
* utóbb jogosulatlannak minősül az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra
vonatkozó választása (különadó fizetési kötelezettség terheli) vagy a kifizetőt és az
Önt terhelő ekho összegének bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta.
Milyen határidőkhöz kell Önnek igazodnia*
* Az állami adóhatóság 2012. január 31-ig kipostázza a névre szóló személyi
jövedelemadó bevalláshoz szükséges csomagokat, amelyek tartalmazzák a 1153NY
nyilatkozatot. Az elektronikus úton bevallást teljesítők az állami adóhatóság
honlapjáról (www.nav.gov.hu) az ÁNYK (AbevJava) keretprogram igénybevételével
tölthetik le a nyilatkozatot.
* A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő
visszaküldésének határideje: 2012. február 15.
Amennyiben Ön az egyszerűsített adóbevallást választja, akkor a kitöltött nyilatkozatát
2012. február 15-ig vissza kell küldenie12. A visszaküldés határideje a visszaküldés
formájától függetlenül jogvesztő határidő. A nyilatkozat határidejének elmulasztása
esetén igazolási kérelmet nem lehet benyújtani. Ilyen esetben a bevallási kötelezettség
a 1153-as nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával teljesíthető.
* Az Ön érvényes nyilatkozata esetén az állami adóhatóság a 1153E egyszerűsített
bevallását legkésőbb 2012. április 30. napjáig megküldi Önnek postai vagy
elektronikus úton.
* A bevallás feladási határideje: 2012. május 21.
A 1153E egyszerűsített bevallást, a kézhezvételt követően Ön vagy elfogadja, vagy az
adatokat javítja, esetleg kiegészíti. Az aláírt bevallást (javítva vagy javítás nélkül)
2012. május 21. napjáig kell Önnek postára adnia, vagy elektronikus úton (ha
rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval) megküldenie az állami adóhatóságnak14.
Milyen beküldési módok között választhat*
* A kézzel kitöltött, aláírt nyilatkozatot postai úton, az Önnek névre szólóan
kiküldött egységcsomag részét képező bérmentesített borítékban kell az állami
adóhatóság részére megküldeni.
* Ha a nyilatkozatot az internetes programunkkal készítette el és nyomtatta ki,
mindkét oldalát aláírva postai úton, a bérmentesített borítékban küldheti vissza az
állami adóhatóság részére.
* Amennyiben Ön bármely okmányirodában vagy a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett Központi Okmányirodában,
vagy az Ügyfélközpontban) vagy az állami adóhatóságnál regisztráltatta magát
(ügyfélkapus regisztráció), akkor a nyilatkozatát elektronikus úton, az
ügyfélkapun keresztül is megküldheti az állami adóhatóság részére. Az ügyfélkapus
regisztrációról a www.nav.gov.hu internetes portálon, az adózási információk között
található 32. számú információs füzetből tájékozódhat.
* A kézzel kitöltött, vagy az internetes kitöltő programmal elkészített és
kinyomtatott, mindkét oldalán aláírt nyilatkozatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
kirendeltségeinek Ügyfélszolgálati Irodáiban - a benyújtásra előírt határidőn belül -
személyesen is leadhatja.

A nyilatkozat kitöltése

Főlap

A nyilatkozat főlapján találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló
előnyomott sorok. Az adóazonosító jel és a nevének kitöltése után a születési nevét is írja be
függetlenül attól, hogy a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem.

Az azonosításra szolgáló adatok után a postai címét adja meg. A postai cím kitöltése
minden esetben kötelező. Ha a postai cím meghatározása a postafiók megjelölésével
történik, akkor a közterület jellege rovatba a postafiókot kell írni, a postafiók számát pedig a
házszám rovatban kell feltüntetni.

Ha külföldi címet ad meg, akkor ezt az erre rendszeresített kódkockában kell jelölnie „X”
beírásával.

Változás! Ha külföldi címet szerepeltet a „Postai címe” rovatban, akkor az e-mail címét
is fel kell tüntetnie a főlapon.
Belföldi postai cím esetén az „E-mail címe” rovat kitöltése nem kötelező.
Ha az „E-mail címe” rovat kitöltött, akkor elsődlegesen a megadott e-mail címen veszi fel
Önnel a kapcsolatot az állami adóhatóság.
Kérjük, hogy csak 1 db e-mail címet adjon meg!
Ha csak a belföldi postai címét tünteti fel a főlapon, akkor az állami adóhatóság az Ön
által megadott belföldi címre, postai úton küldi meg az elkészített egyszerűsített
bevallást.

Figyelem! Belföldi postai cím esetén az e-mail címét csak akkor adja meg, ha a 1153E
egyszerűsített bevallását elektronikus úton szeretné megkapni.
Fontos! Az állami adóhatóság a belföldi postai címére csak akkor küldi a 1153E
egyszerűsített bevallását, ha az e-mail címe nincs megadva, vagy hibás.
Figyelem! Ha feltünteti a nyilatkozaton az e-mail címét, akkor az állami adóhatóság
elektronikus úton a megadott e-mail címére egy nyolcjegyű biztonsági kódot küld egy
hivatkozással (linkkel) és egy tájékoztató levéllel együtt.

Ön - a hivatkozásban szereplő internetes oldalról - a biztonsági kód és az adóazonosító jele
megadása után, „xkr” kiterjesztésű állományként töltheti le vagy nyithatja meg az adóhivatal
által elkészített bevallását.

A megnyitás vagy letöltés feltétele, hogy a számítógépére az ÁNYK keretprogram, valamint a
1153-as bevallás kitöltő és ellenőrző programja telepítve legyen. (A programok a
www.nav.gov.hu oldalon érhetők el.)

Az ÁNYK program telepítése (frissítése) után, a program első indulásakor (Windows
operációs rendszer alatt) hozzárendelésre kerül az „xkr” kiterjesztésű állomány (a bevallás) az
ÁNYK programhoz. Ezt követően le kell tölteni a 1153-as bevallás kitöltő és ellenőrző
programjának legfrissebb verzióját. A programban a megnyitást választva látható, írható a
bevallás.

A 1153E bevallását a 1153-as bevallás kitöltő és ellenőrző programjával szükség esetén
javíthatja, majd ellenőrzés után kinyomtathatja. A tájékoztató levélben részletes információt
nyújtunk a bevallással kapcsolatos teendőkről.

Fontos! Ez az „e-mail” kapcsolat egyirányú, az állami adóhatóság nem fogad el bármely
hivatalos e-mail címére érkező bevallást! Amennyiben bevallását – ennek ellenére – a
megadott e-mail címre küldi meg, azt az állami adóhatóság nem fogadja el a bevallási
kötelezettség teljesítéseként.

Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor a kinyomtatott, aláírt 1153E
bevallást, postai úton kell az illetékes megyei adóigazgatóság címére visszaküldenie. A
megyei adóigazgatóságok adatai megtalálhatók a 1153-as bevallás kitöltési útmutatójában,
vagy elérhetők www.nav.gov.hu honlapon.

Ha Ön rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor a 1153E bevallását, elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül is benyújthatja.

A törvényes képviselő, meghatalmazott neve és azonosító adatai sorokat, csak akkor kell
kitölteni, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell a törvényes képviselőjének
képviselnie. Ebben az esetben a nyilatkozatot az adózó helyett a törvényes képviselőjének,
meghatalmazottjának kell aláírnia.

Kérjük, hogy a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott neve mellett lévő kódkockában
jelölje „X”-szel, ha a nyilatkozatot Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá.

A nyilatkozatot meghatalmazottként aláírhatja:

- közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás
vagy megbízás alapján más nagykorú személy;
* képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli
szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja;
A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, megbízás alapján
meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet.
Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett vagy bejelentett, de a nyilatkozat aláírására
nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyilatkozat a meghatalmazás csatolása nélkül
érvénytelen, csak az állami adóhatósághoz bejelentett, a személyi jövedelemadó bevallás
aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő
csatolásától eltekinteni. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával.
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazó és a
meghatalmazott mindazon adatait, amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye
egyértelműen megállapítható, valamint a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is. Az
állami adóhatóságnál rendszeresített állandó meghatalmazás nyomtatvány, valamint az eseti
meghatalmazásra ajánlott nyomtatvány minták a NAV honlapjáról letölthetők
(www.nav.gov.hu/APEH/letöltések/adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták).

1153NY-01-es lap

A nyilatkozat kitöltéséhez használja a 2011. évi személyi jövedelemadó bevallás (1153)
kitöltési útmutatóját.

A lapon szereplő kérdésekre - igen válasz esetén - a sor mellett lévő kódkockában a
megfelelő sort jelölje „X”-szel. Így biztosított, hogy az egyszerűsített bevallás részeként
megkapja azokat a (bevallási) sorokat is, amelyekről az adóhivatalnak nincs teljes körű
információja.

Ha Ön családi kedvezményt kíván igénybe venni (a 8. sorban kell jelölni), akkor az eltartottak
számát kötelező kitöltenie az erre szolgáló kódkockában.

Ha Ön lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét szeretné érvényesíteni (a 12. sorban
kell jelölni), akkor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is jelölnie kell a megfelelő
kódkockában.

Ha Ön a súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillető kedvezményt érvényesíti (a 13.
sorban kell jelölni), akkor a jogosultsági hónapok számát (1-12 között) kötelező kitöltenie az
erre rendszeresített kódkockában.

A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a 1153-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltési
útmutatója. A következőkben – a kérdések mellett - megadjuk a 1153-as bevallás megfelelő
sorait és a kitöltési útmutató azon oldalszámait, ahol megtalálja az egyes sorokhoz fűzött
magyarázatokat.

Származott-e
1. sor: ingatlan értékesítéséből bevallásköteles jövedelme* (32. oldal 161. sor)
2. sor: vagyoni értékű jog értékesítéséből bevallásköteles jövedelme* (32. oldal 162. sor)
3. sor: ingó vagyontárgy értékesítésből bevallásköteles jövedelme* (36. oldal 163. sor)
4. sor: termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából egymillió forint alatti
jövedelme* (13. oldal 7. sor)
5. sor: termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából egymillió Ft feletti
jövedelme* (13. oldal 7. sor)
6. sor: olyan bevétele, mely adójának megállapítására az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazza* (50. oldal 254. sor)

Tesz-e
7. sor: mezőgazdasági őstermelőként nemleges nyilatkozatot a 2011. évre vonatkozóan?
(1153-12-01-es lap)
Érvényesíteni kívánja-e
8. sor: az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményt?
(18. oldal 16. sor)
Keletkezett-e a 2011. évben visszafizetendő adókedvezménye
9. sor: biztosítási kedvezményből* (24. oldal 52. sor)
10. sor: önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt?
(24. oldal 52. sor)
11. sor: NYESZ-R számláról, nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatt? (24. oldal 52. sor)
Milyen adókedvezményt kíván érvényesíteni:
12. sor: lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét? (22. oldal 29. sor és/vagy 30. sor)
13. sor: súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillető kedvezményt? (22. oldal 32. sor)
14. sor: tandíj, felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezményt* (23.
oldal 34. sor)

Rendelkezés az adóról (önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíj-előtakarékossági
számlára utalás, a 1153-as bevallás 1153-02-es lapja):
15. sor: nyilatkozat arról, hogy 2020. január 1. előtt betölti a jogszabályok alapján az
Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt (29. oldal 145. sor)
Fontos! Ne felejtse el a nyilatkozat elkészítésének helyét és időpontját kitölteni és a
nyilatkozatát aláírni!

Figyelem! A 1153NY jelű nyilatkozatát a bérmentesített borítékban adja postára
2012. február 15-ig, és a soron kívüli feldolgozás érdekében kérjük, hogy a feladó nevén
és címén kívül az „NY” betűt is szíveskedjen feltüntetni!

Ha Ön rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval nyilatkozatát elektronikus úton is
beküldheti 2012. február 15-ig.

Kérjük, hogy a nyilatkozattal együtt igazolást, egyéb iratot (pl. munkáltatói, kifizetői
igazolás, kedvezmény igénybevételére vonatkozó igazolás, stb.) ne küldjön be! Ezen
iratokra Önnek szüksége lesz az egyszerűsített bevalláson és az igazoláso(ko)n lévő
adatok összehasonlításakor! (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)


A 1153NY jelű adónyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújtó útmutató PDF változatban is letölthető adóbevallás információs oldalunkról, innen!

1153NY nyilatkozat letöltése elektronikus beküldéshez

1153NY Java WebStart - kattintson ide a telepítéshez (179791 byte, Verzió: 1.0, 2012.01.06. )

1153NY aktív súgó Java WebStart - kattintson ide a telepítéshez (204393 byte, Verzió: 1.0, 2012.01.06.)

A programokról további információt a NAV weboldalán talál.

Friss: Egyszerűsített adóbevallás 2012: a 1153E jelű szja bevallást postán küldi el a NAV

Utolsó frissítés: 2012 április 25. (szerda) 17:54