RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Adónyilatkozat 2012 (1153ANY): egyszerűsített adóbevallás söralátéten

Írta: Administrator   
2012 január 09. (hétfő) 12:50

Adónyilatkozat 2012 (1153ANY): egyszerűsített adóbevallás söralátéten. Adónyilatkozat 2012 letöltése Útmutató a 2011. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltak alapján a 2011. évi személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének

bevallását a 1153ANY jelű adónyilatkozattal is teljesítheti a magánszemély.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Útmutató

a 2011. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez.

Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, mellyel a legegyszerűbb módon teljesítheti a bevallási kötelezettségét!

Az egységes adókulcs alkalmazásával az adózók nagy része esetében a munkáltatók/kifizetők által év közben levont személyi jövedelemadó előleg és az adóév végén megállapított adó összege megegyezik.

Az adózók bevallási kötelezettségének egyszerűsítése érdekében az adó megállapítására vonatkozó rendelkezések újraszabályozásra kerültek

Az adót – fő szabályként – adóévenként továbbra is be kell vallania a magánszemélynek, és ezt a kötelezettségét továbbra is önadózással vagy munkáltatói elszámolás révén teljesítheti. Az önadózás keretében az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített teljes adattartalmú, illetve csökkentett adattartalmú személyi jövedelemadó bevallás mellett, a törvény új lehetőségként vezeti be az adónyilatkozatot az adókötelezettség teljesíthetőségének rendszerébe. Az adónyilatkozat az egyszerűsített bevalláshoz képest is jóval egyszerűbb, gyakorlatilag néhány sort tartalmaz egy A/4-es lapon. A törvény egyértelművé teszi, hogy a magánszemély az adókötelezettsége teljesítésének bármely esetében rendelkezhet adójának 1+1%-áról. Azokban az esetekben, amikor egyáltalán nincs bevallási kötelezettsége, értelemszerűen az előzőek nem vonatkoznak Önre (a tájékoztató 3. pontja). Erről az Szja. tv. tételesen rendelkezik.

A 1153ANY bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések  alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a személyi jövedelemadó kötelezettségéről az adónyilatkozatát a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét,  hogy az itt olvasható magyarázatok a törvény ismeretét nem pótolják.

1. Adónyilatkozat benyújtásának feltételei

Az Szja. törvény meghatározza mindazon feltételeket, melyek megléte mellett az

adónyilatkozat benyújtható.

Vegye elő az igazolásait!

Amennyiben a következőkben leírt, a kifizető ismeretében megállapítható feltételek

fennállnak, úgy az adóelőleget megállapító munkáltató, illetőleg a 100 000 forintot meg nem

haladó kifizetés(ek) esetén bármely kifizető az adóévet követően kiállított és kiadott

összesített igazoláson kötelezően tájékoztatja Önt arról, hogy a bevételre vonatkozóan

adónyilatkozatot adhat (nem indokolt munkáltatói elszámolást kérnie vagy adóbevallást

beadnia).

Fontos!  Függetlenül attól, hogy  esetleg minden igazolásán az szerepel, hogy Ön

adónyilatkozatot adhat, olvassa el figyelmesen a következőket, mert lehetséges, hogy a kapott

igazolásokat együttesen értékelve Ön mégsem  teljesítheti az adóbevallási kötelezettségét

adónyilatkozattal.

A feltételek együttes megléte esetén választhatja csak az adónyilatkozattal történő bevallási

kötelezettség teljesítését, azaz ekkor nem  indokolt munkáltatói elszámolást kérnie vagy

adóbevallást beadnia.

I. A magánszemély akkor tehet adónyilatkozatot, ha kizárólag  egy munkáltatótól szerzett

összevont adóalapba tartozó jövedelmet, amely után a levont adóelőleg és a tényleges

(fizetendő/visszatérítendő) adó különbözete az 1000 forintot nem haladja meg.

Az ezer forintos különbözetet az adóhatóság nem tartja nyilván, azt Önnek nem kell

megfizetnie, illetve az adóhatóság nem téríti vissza (nem utalja ki).

A nyilatkozat megtételének további feltétele, hogy Ön a családi kedvezményt nem kívánja

megosztani, illetve a családi kedvezményt, a személyes adókedvezményt csak annyiban

érvényesíti, amennyiben azt  a munkáltató az adóelőleg megállapításánál az Ön nyilatkozata

alapján figyelembe vette. Nyilatkozhat az előbbi feltételek teljesülésekor, ha Ön nem kíván

adni önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági rendelkező nyilatkozatot.

A kizárólag egy munkáltatótól szerzett összevont adóalapba tartozó jövedelme

megszerzésekor – ahol költség elszámolási lehetőséget biztosít a törvény – Ön nem

alkalmaz(ott) tételes költségelszámolást, továbbá nem szerzett más bevallási kötelezettség alá

eső jövedelmet.

Feltétele még az adónyilatkozatnak, hogy az  adóévben szerzett összes jövedelme az

adójóváírásra jogosító összeghatárt (2 750 000 forintot) nem haladja meg, vagy év közben

sem érvényesített adójóváírást. Abban az esetben, ha az adóévben szerzett összes jövedelme

meghaladja ugyan a 2 750 000 forintot, de nem több, mint 3 960 000 forint, illetve, ha az Ön

éves összes jövedelme több, mint 3 960 000 forint, de Ön adott a munkáltatójának kiegészítő

nyilatkozatot arról, hogy az adóévben nem várható mástól olyan jövedelme, amelyet az éves

összes jövedelmébe be kell számítani, akkor az Ön munkáltatója már az adóév folyamán

korrigálni tudta az adójóváírás összegét, és ily módon az adónyilatkozat benyújtásának fennáll

a lehetősége. Amennyiben az Ön éves összes jövedelme meghaladta a 3 960 000 forintot, és

nem adott az adójóváírás érvényesítéséhez nyilatkozatot, azaz a munkáltatója nem vette

figyelembe az adóelőleg levonása során az adójóváírást, szintén teljesítheti a bevallási

kötelezettségét adónyilatkozattal.

II. Akkor is élhet az adónyilatkozattal történő bevallási kötelezettség teljesítésével, ha az

adóévben kizárólag kifizetőtől (nem munkáltatótól!) származó olyan bevételt szerzett, amely

egyes kifizetésenként a 100 000 forintot nem haladta meg, és az adó/adóelőleg összegét a

kifizető hiánytalanul levonta. Ebben az esetben  is feltétel, hogy az  összevont adóalapba

tartozó jövedelme megszerzésekor – ahol költség elszámolási lehetőséget biztosít a törvény –

Ön nem alkalmaz(ott) tételes költségelszámolást, illetve a 10%-os költséghányadot írásos

nyilatkozata szerint vette figyelembe a kifizető.

A bevételből további levonást, a jövedelemből családi adóalap kedvezményt, az adóból

adójóváírást, adókedvezményt nem vett és nem is kíván igénybe venni, illetve sem önkéntes

pénztári nyilatkozatot, sem nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad!

Az előzőekből következően, ha Ön év közben a kifizetőtől (nem a munkáltatójától) szerzett

bevétele adóelőlegének megállapításakor kérte a családi adóalap-kedvezmény figyelembe

vételét, úgy amennyiben azt a kifizető figyelembe vette, nem élhet az adónyilatkozat

benyújtásának lehetőségével.

III. Előfordulhat, hogy  Ön az adóévben az adóelőleget megállapító munkáltató(k)tól

szerzett jövedelem mellett más kifizető(k)től is szerzett bevételt. Ilyenkor is adható

adónyilatkozat, ha a következő feltételek fennállnak.

Több munkáltató esetében sem haladhatja meg (együttesen sem!) a levont adó/adóelőleg és a

ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 forintot, és emellett a más

kifizető(k)től (nem munkáltatótól) is szerzett bevétele kifizetésenként a 100 000 forintot nem

haladja meg, és az adót/adóelőleget a kifizető hiánytalanul levonta.

Ebben az esetben is feltétel, hogy az összevont adóalapba tartozó jövedelme megszerzésekor

– ahol költség elszámolási lehetőséget biztosít a törvény – Ön nem alkalmaz(ott) tételes

költségelszámolást illetve a  10%-os költséghányadot írásos nyilatkozata szerint vette figyelembe a kifizető.

Példa az előbbiek értelmezéséhez:

Adózó munkaviszonyból származó jövedelméből 116.270 Ft személyi jövedelemadó előleg

került levonásra.  Adózónak más kifizetőktől is származott bevétele önálló tevékenység

címén. Minden esetben írásban nyilatkozott a 10% költséghányad alkalmazásáról.

Kifizető Bruttó kifizetés / Jövedelem / Adóalap kiegészítéssel 16%-os szja kötelezettség / Ténylegesen levont szja

1.  77.778 / 70.000 / 88.900 / 14.224 / 14.224

2.  75.555 / 68.000 / 86.360 / 13.818 / 13.818

3.  102.222 / 92.000 / 116.840 / 18.695 / 16.650

Összesen  255.555 / 230.000 / 292.100 / 46.737 / 46.692

A kifizetőktől származó jövedelmet terhelő adóhoz képest, a ténylegesen levont adó alacsonyabb összegű, így, függetlenül attól, hogy a különbözet nem éri el az 1 000 forintot (45.-Ft), adózó nem adhat adónyilatkozatot.

A bevételből további levonást, a jövedelemből családi adóalap kedvezményt – megosztás

nélkül –, az adóból adójóváírást, személyi adókedvezményt csak egy – adóelőleget

megállapító – munkáltatónál érvényesített  és csak annyiban, amennyiben az adóelőlegnyilatkozata szerint ezt a munkáltató figyelembe vette, illetve sem önkéntes pénztári

nyilatkozatot, sem nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem adhat.

Amennyiben a munkáltatótól és kifizetőtől is származik jövedelme, úgy akkor adhat

adónyilatkozatot, ha az összes jövedelme az adóévben az adójóváírás jogosultsági határát 4

(2 750 000 Ft) nem haladta meg, vagy adójóváírást nem érvényesített, és nem is kíván

érvényesíteni.

Az adónyilatkozat lehetőségéről és feltételeiről a munkáltatók, kifizetők kötelezően

tájékoztatják azokat a magánszemélyeket,  akik a feltételeknek megfelelnek. Az

adónyilatkozat papír alapon és elektronikusan is benyújtható.

Az adónyilatkozat feltételeinek szempontjából  munkáltatónak kell  tekinteni a társas

vállalkozást is (továbbiakban: munkáltató), amellyel a magánszemély tagi jogviszonyban

áll(t) az adóévben, és tagi jogviszonya alapján a társas vállalkozásnál díj ellenében személyes

közreműködésre vagy mellékszolgáltatás teljesítésére volt köteles.

(A személyi jövedelemadó szempontjából társas vállalkozás: a gazdasági társaság, az európai

részvénytársaság – ideértve  az európai holding részvénytársaságot is –, az európai

szövetkezet, az egyesülés, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az egyéni cég, az ügyvédi iroda,

a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az erdőbirtokossági

társulat, az MRP szervezet.)

Abban az esetben, ha adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes

tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a

munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevétel

nem a munkáltatójától származott, úgy ehhez kifizetőtől jutott, akkor Önre a munkáltatótól és

kifizetőtől származó bevételekkel kapcsolatos (III.) feltételek vonatkoznak.

Nem zárja ki az adónyilatkozat benyújtásának lehetőségét az egyéb feltételek fennállása

esetén, az sem, ha Ön egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet szerzett. Ebben

az esetben összesített igazolással kell rendelkeznie, melyet a munkáltató az elszámolási évet

követő év január 31-éig adhat kérelemre, mivel ennek kiállítása számára nem kötelező.

Mielőtt tovább olvasná az Útmutatót, még a következőkre hívjuk fel a figyelmét.

- Amennyiben Ön az államadósság csökkentéséhez oly módon járult hozzá 2011-ben, hogy az

Összefogás az Államadósság Ellen Alapba befizetést teljesített, úgy az adóévben befizetett

összeget – a befizetést igazoló bizonylat alapján – a családi kedvezménnyel csökkentett

összevont adóalapból és a bevallásköteles különadózó jövedelmek adóalapjából (a

továbbiakban együtt: kedvezménykeret) levonva személyi jövedelemadó adóalapkedvezményt vehet igénybe. Ezt csak a 1153-as bevallás benyújtásával érvényesítheti

- Ugyanakkor, Önnek lehetősége van a személyi jövedelemadó meghatározott részének az

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján, az adózói rendelkezés

során az Összefogás az Államadósság Ellen Alap kedvezményezettként történő

megjelölésére az adónyilatkozata mellett a 11EGYSZA lapon.

- Abban az esetben, ha Ön munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésére tekintettel

jutott olyan bevételhez 2011. évben, mely  a különadó alapját képezi, akkor a 1153-as

bevallással tehet eleget az adóbevallási kötelezettségének

- Fontos! Az országgyűlési képviselő, az alpolgármester, az európai parlamenti képviselő tekintetében a  2011. január 1. és május 13. napja között megszerzett különadó-köteles jövedelmei után az adófizetési kötelezettséget a 2011. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig, május 20-áig (2012-ben május 21.) kell megállapítani, és a  1153K nyomtatványon kell bevallani, és az adót megfizetni.

Ebből következően, ilyen esetben adónyilatkozat adható, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy az éves

összes jövedelem nagyságának meghatározásánál figyelembe kell vennie a különadó alapját.

- Ne válassza az adónyilatkozattal történő adókötelezettség teljesítését, ha a járulékfizetési

kötelezettség felső határát meghaladóan levont egyéni nyugdíjjárulékát kívánja visszaigényelni.

- Ha Ön a 2011. évben hatályos 2005. évi CXX. (Ekho) törvény alapján valamely bevételének

adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget,

akkor a 1153-as bevallás benyújtására kötelezett.

- Előfordulhatott olyan eset, amikor Ön olyan juttatásban részesült, mely után a személyi

jövedelemadót/adóelőleget Önnek kellett év közben megfizetnie, illetve egészségügyi

hozzájárulás fizetésére kötelezett. Ekkor nem élhet az adónyilatkozat lehetőségével.

- Vannak olyan összevonás alá eső jövedelmek, mint a nyugdíj-előtakarékossági számla

terhére teljesített nem-nyugdíj szolgáltatás, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a

magánszemély egyéni számláján jóváírt adóköteles összeg, ha azok egyéb jövedelemnek

minősülnek, ezen jövedelmek adóját Önnek kell az adóbevallásban megállapítania és az

adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizetnie

Ilyen jövedelem lehet például, az Ön munkáltatója által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak juttatott adomány.

- Amennyiben Ön törvényben meghatározott végkielégítésben részesült, és nem alanya a

különadónak, viszont az évek közötti megosztást választotta, a bevallási kötelezettségének

adónyilatkozattal nem tehet eleget.

- Abban az esetben, ha a 2011. évben osztalékelőleget vett fel, úgy az osztalékelőleg

bevallására csak a 1153-as bevallásban van módja.

2. Az adónyilatkozat beadásával összefüggő határidők

2012. február 15-ig meg kell kapnia az adónyilatkozata kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.

Az adóévet követő év május 20-a (2012-ben május 21-e) az adónyilatkozat benyújtásának végső határideje.

2017. december 31-éig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2011. évi adónyilatkozata kitöltése során felhasznált!

Ne feledje, hogy az adó munkáltató, illetve a kifizető által történt levonása (megfizetése) nem pótolja az adóbevallást!

3. Mely esetekben nem kell adónyilatkozatot benyújtani?

– Ha Ön vagy a 11NY29-es nyilatkozatával 2012. január 31-éig a munkáltató által történő

adómegállapítást vagy 2012. február 15-éig a 1153NY nyilatkozatával az egyszerűsített

bevallást választotta és megfelel a feltételeknek. Felhívjuk a figyelmét, ha élt a 11NY29-

es nyilatkozat benyújtási lehetőségével, úgy, ha mégis adónyilatkozatot ad, akkor azt az

adóhatóság a körülmények tisztázásáig nem dolgozza fel.

– Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes

jogcímen szerzett jövedelmet (az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások

„mentes” jogcímmel tartalmazzák);

– Ha az Ön egyszerűsített foglalkoztatásról szóló  2010. évi LXXV. törvény szerinti

foglalkoztatásból megszerzett jövedelme  nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár;

– Ha Ön kizárólag olyan kamatjövedelmet szerzett melyből a kifizető az adót levonta;

– Ha Ön kizárólag pénzbeli nyereménynek minősülő jövedelmet szerzett;

– Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés

vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 1153-as bevallásban  részletes tájékoztatást talál azokra az

esetekre, amikor nem kell bevallást benyújtania.

Ha Önnek a 2011-es évről nem kell bevallást (adónyilatkozatot) benyújtania, de az

állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie.

Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által  kiküldött bevallási csomag címzettje a

kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az

állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a  hozzátartozói nem készíthetik el az

adóbevallását. Ez esetben a további teendőkről érdeklődjenek a NAV ügyfélszolgálatainál.

4. Az adónyilatkozat kitöltésével kapcsolatos tudnivalók

• Kérjük, hogy az adó bevallására szolgáló 1153ANY nyomtatványt két példányban,

tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki!

• Kérjük, hogy csak a fehér rovatokba írjon!

• Kérjük, hogy amennyiben a kitöltés közben  hibázik, a hibás adatot húzza át, és

aláírásával igazolja a javítást.

• Felhívjuk figyelmét, hogy a 1153ANY adónyilatkozat aláírás nélkül érvénytelen!

Az adónyilatkozatának elkészítéséhez a  NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott

megtalálható bevallás kitöltő – ellenőrző keretprogramot (ÁNYK). Majd a 1153ANY

jelű formanyomtatványt és a hozzá tartozó kitöltési útmutatót is „töltse le”, ezt követően

a korábban letöltött ÁNYK keretprogram segítségével töltse ki!

Választhatja az adónyilatkozat kitöltése után, az elektronikus úton történő benyújtást is.

Ennek feltétele, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő

központi szervnél, az okmányirodában, vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa 7

magát, azaz rendelkezzen „Ügyfélkapu”-val. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a

1108-as bevallás benyújtására kötelezett, akkor a 1153ANY adónyilatkozatot is  csak

elektronikus úton nyújthatja be.

Amennyiben nem adhat adónyilatkozatot,  feltétlenül nézze meg, hogy beadhatja-e a

csökkentett adattartalmú 1153-as bevallást! Ha igen, akkor kérjük,  azt töltse ki és

nyújtsa be, mert ezzel időt takaríthat meg!

Ha elkészült az adónyilatkozatának kitöltésével, a kitöltött, és Ön által aláírt egyik példányt az

erre a célra rendszeresített  borítékban adja postára ajánlott küldeményként a bevallás

benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti)

címére. Az egységcsomagban található borítékban postára adott adónyilatkozatért 2012.

május 21-éig nem kell fizetnie. A másik kitöltött példányt, a postai feladóvevényt  őrizze

meg, a későbbiekben még szüksége lehet rájuk!

5. Az adónyilatkozat aláírása

Az adónyilatkozat hitelességét Ön az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy azt az erre

biztosított helyen feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja

járt el, a bevallást neki kell aláírnia.

Az adónyilatkozatát adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő is ellenjegyezheti.

Amennyiben az adónyilatkozata elkészítése során az előzőekben említettek közreműködését is

igénybe veszi, akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen

az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie. Az

ellenjegyzett hibás adónyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az

adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg.

Ha az adónyilatkozatát adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, akkor

azt az adónyilatkozat (E blokkjában), az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie!

6. Mi a teendő az adónyilatkozat kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal?

2017. december 31-éig kérjük, hogy  őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és

egyéb bizonylatot, amelyet a 2011. évi adónyilatkozata kitöltése során felhasznált!

Ezeket nem kell az adónyilatkozathoz csatolnia.

Az elévülés, azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad, ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét.

7. Hogyan pótolható az adónyilatkozat?

Ha a 2011-es évről szóló adónyilatkozatát 2012. május 21. napját követően teljesíti, akkor a

1153ANY bevallási nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami

adóhatósághoz.

Ha az adónyilatkozatát előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani, mert a benyújtáshoz

az adózó önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok,

igazolások, a bevallási késedelemről a benyújtásra előírt határidőn belül bejelentést tehet az

állami adóhatósághoz. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az

állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében, november 20-áig nem szab ki.

állami adóhatóság felszólítást, ellenőrzést megelőzően, de késedelmesen benyújtott bevallás

esetén is számolnia kell azzal, hogy az állami adóhatóság a  törvényben foglaltak alapján

200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor, ha a

késedelmét annak igazolásával nem menti ki.

8. A hibásnak minősített adónyilatkozat javítása

Javítás: előfordulhat, hogy a benyújtott adónyilatkozatában kisebb hibát talál az állami

adóhatóság. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható, az állami

adóhatóság kijavítja az adónyilatkozatát és erről értesítést küld Önnek.

A hibásan kitöltött adónyilatkozat miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig

terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg.

Ha elektronikus úton küldte be az adónyilatkozatát és az hibás, úgy javításra kiértesítő levelet

kap, ugyancsak elektronikus úton. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által

jelzett hibákat javítsa ki, mert ez a feltétele az adónyilatkozata elfogadásának. Kérjük, hogy

feltétlenül töltse ki az adónyilatkozat azonosításra szolgáló táblájában (B blokk) a hibásnak

minősített adónyilatkozat vonalkódját is. A javítás során, az  adónyilatkozatát ismételten be

kell küldenie a teljes, már kijavított adattartalommal.

9. Az adónyilatkozat adózói javítása (helyesbítése)

Adózói javítás (helyesbítés):  hibás adónyilatkozat esetén  adózói javításnak akkor van

helye, ha az állami adóhatóság a benyújtott adónyilatkozatot elfogadta, és annak

módosítása összességében nem eredményezi az adóalap, illetve az adó változását.

Adózói javításról (helyesbítésről) akkor beszélünk, amikor Ön utóbb észlelte, hogy az állami

adóhatóság által elfogadott adónyilatkozata bármely adat tekintetében téves.

Abban az esetben, ha az adónyilatkozatát javítani kívánja, úgy azt a 1153-as bevalláson

teheti meg.

Ilyen  adózói javítás (helyesbítés) lehet pl.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az

adóazonosító jel javítása.

Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adónyilatkozat elfogadása előtt az

adónyilatkozatot elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza, úgy utólag beírni elmaradt

adatokat nem lehet, csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elfogadott adónyilatkozat után, ugyanarra az időszakra

adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként csak a 1153-as bevallás

nyújtható be.

Tájékoztatjuk, hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII.

29.) PM rendelet 17/A §. (2) bekezdés c ) pontja értelmében, Ön jogosult telefonon is, (a papír

alapon benyújtott adónyilatkozata esetén annak) a NAV Ügyintéző Contact Center útján

történő javítására is, amennyiben az nem igényel  személyes jelenlétet és rendelkezik a

rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. A NAV Ügyintéző Contact

Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint

péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható.

Az ÜCC útján intézhető, következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak

meg:

• adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez

kapcsolódó adónemek közötti átvezetés,

• ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval, állandó meghatalmazással

kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás,

• egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, a hibás bevallással kapcsolatos

egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén - az adózó személyes jelenlétét nem

igénylő - javítás,

• adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változásbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, közösségi adószám igénylése,

• meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának

érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és

időszakról,

• meggyőződés közösségi adószám érvényességéről,

• jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt a 12UK30-as kérelem

benyújtásával igényelheti meg.  Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos

ügyintézési határidő miatt.

10. Az adónyilatkozat önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók

Önellenőrzés

az az adózói javítás, amely során az adóalap, illetve az adó összege az

adónyilatkozatban feltüntetett adóalaphoz, adóhoz képest változik.

Nincs helye az önellenőrzésnek, ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve,

utóbb ezt a döntését változtatná meg. Így utóbb, nem változtathatja meg a költségelszámolás

módját. Nem adhat be önellenőrzést abban az esetben sem, ha utóbb döntene úgy, hogy

rendelkezni kíván pl. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére  a befizetett összeg

meghatározott hányadáról.

Fontos tudnia, hogy önellenőrzésre csak az adónyilatkozat benyújtására előírt határidőt

követően van lehetősége.

Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot) lehet (és kell) helyesbíteni, amely

helyesbítésnek az együttes összege a 100 forintot meghaladja.

Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés), ha az adóalap, illetve

az adó összege az eredeti adónyilatkozatához  képest változik. Abban az esetben, ha a

személyi jövedelemadóban bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása

különbözetének előjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenőrzés, „csupán” adózói javítás

(helyesbítés).

Ebben az esetben számolnia kell az adónyilatkozatában bevallott adókülönbözet összegével is.

Elképzelhető, hogy Önnek az önellenőrzés kapcsán utóbb ezt az összeget is meg kell fizetnie.

Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után, a személyi jövedelemadóban, előjelhelyesen

(+-) összesíti a kötelezettséget, lehet, hogy nem keletkezik eltérés, így a 1153-as bevallást

csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az  állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a

vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem

helyesbíthető!

A 1153ANY nyomtatvány kitöltése

Az azonosításra szolgáló személyi adatok (B) mező kitöltése

Az adónyilatkozat nyomtatvány (B) mezőjében találhatóak az Ön személyi adatainak

feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok.

A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési  nevét minden esetben írja be

függetlenül attól, hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem.

Levelezési címként kérjük azt a címet jelölje meg, ahol jellemzően tartózkodik.  A

gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy írja be azt a telefonszámot is, amelyen

napközben elérhető.

Amennyiben a levelezési címe külföldi cím, ne felejtse el a megfelelő kódkockában X-szel

jelölni!

Ha Ön külföldi állampolgár, a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni,

az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra. Ha az Ön

állandó lakcíme nem Magyarországon van, levelezési címként a magyarországi tartózkodási

helyét jelölje meg, ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét, és ne felejtse el a

megfelelő kódkockában X-szel jelölni!

A (C) mező

Az Ön adónyilatkozata megtételére szolgál a (C) mezőben biztosított három sor.

1. sor: A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti valamennyi adóévi adóköteles

jövedelem együttes összege.

Ennek a sornak a kitöltéséhez  a következő adatokat adja össze a rendelkezésére álló

munkáltatói/kifizetői igazolások alapján:

- az összevont adóalapba tartozó, az adóalap kiegészítéssel számított valamennyi – bevallási

kötelezettség alá eső – jövedelmet (ennek része az adózás során csökkentésként figyelembe

vett adóalapot csökkentő családi kedvezmény is!),

- az elkülönülten adózó valamennyi – bevallási kötelezettség alá eső – jövedelmet.

Nem kell beszámítani, függetlenül attól, hogy személyi jövedelemadót fizetett utána, a

munkaviszony jogellenes megszüntetésére tekintettel bírósági ítélet alapján kapott összeget.

Példa a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti valamennyi 2011. évi adóköteles

jövedelem meghatározásához, az adónyilatkozat  kitöltéséhez. Adózó János és felesége egy

kiskorú gyermeket nevel. Az adóév folyamán a munkáltatója felé nyilatkoztak arról, hogy a

családi adóalap kedvezményt Adózó János érvényesíti megosztás  nélkül. Adójóváírás

figyelembe vételére is adott nyilatkozatot,  valamint nyilatkozott  arról is, hogy csak a

munkáltatójától várható jövedelme a 2011. évben.

A 2011. évről kapott 11M30-as igazoláson a következő adatok szerepelnek.

„a”        „d”

1. sor munkaviszonyból származó bérjövedelem  3.072.000  3.901.440

650. sor előleg megállapításánál figyelembe vett adóalap     3.151.440

651. sor levont adóelőleg           496.700

„a”     „b”

20. sor  éves összes jövedelembe beszámítandó összeg     3.901.440

16. sor családi kedvezmény           750.000

24. sor adójóváírás      12          7.027

655. sor a munkáltatóként levont (megfizetett)

és a ténylegesen fizetendő adóelőleg különbözete              503

2. sor: A jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó (16%) összege

Ebbe a sorba a kapott igazolásokon szereplő, adóalapokat adja össze és azok 16%-át személyi

jövedelemadó összegeként írja be!

3. sor: A munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó/adóelőleg összege

Ebbe a sorba a munkáltató/kifizető által kiállított igazoláson levont személyi

jövedelemadóként, illetve személyi jövedelemadó-előlegként feltüntetett összegeket adja

össze és tüntesse fel!

Az előző példánál maradva az Adónyilatkozatba a következő adatok kerülnek:

1. sor valamennyi adóévi adóköteles jövedelem együtt:    3.901.440

2. sor A jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó        497.203

3. sor A munkáltató által levont személyi jövedelemadó/adóelőleg         496.700

Az adókülönbözet 503 forint, ezt az összeget nem kell megfizetnie az adózónak.

Abban az esetben, ha a 3. sor összege 497.800.- Ft lenne, az adózó javára mutatkozó

különbözet 597 forint, mely összeget az állami adóhatóság nem téríti vissza adózónak.

A (D) mező

Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására előírt határidőig a 1153ANY

adónyilatkozatában bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy az Ön által az adóbevallásban

feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó

megállapítása szempontjából meghatározó tényállásra irányadó jogszabályi rendelkezés Ön

által elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet. Adókedvezménnyel kapcsolatosan ilyen

bejelentéssel nem élhet.

A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, és

önellenőrzés keretében sincs lehetőség a bejelentés utólagos megtételére.

Az adónemre vonatkozóan tett bejelentés kiterjed ugyanazon a bevallási nyomtatványon

feltüntetett vagy feltüntethető adónem előlegére is.

A bejelentés nem bizonyítja, hogy az Ön által elfogadott jogszabály-értelmezés téves, és az

Önt nem mentesíti az adóhiány megfizetése alól. 12

A bejelentés díjköteles. A díj mértéke a bejelentés tárgyát képező adónemenként az

adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelt összeg 0,5%-a, de legalább 100 000

és legfeljebb 5 000 000 forint. Az adónyilatkozat esetében, mivel nincs befizetendő, illetve

visszaigényelt összeg, a díj mértéke 100 000 forint. A díjat az adóhatóság által az erre a célra

kijelölt számlára a bejelentést tartalmazó adóbevallás benyújtásának napjáig kell megfizetnie,

a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A bizonytalan adójogi helyzet bejelentését jelölheti X-szel.

Az (E) és (F) mező

A „törvényes képviselő, meghatalmazott neve”, „adóazonosító jele” és „címe” sorokat

természetesen csak akkor kell kitölteni, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell őt a

törvényes képviselőjének képviselnie. Kérjük, hogy az adónyilatkozaton az arra szolgáló kis

négyzetben X-szel jelölje az „E” mezőben, hogy az adónyilatkozatot Ön törvényes

képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá.

Az adónyilatkozatot fő szabály szerint Önnek kell aláírnia.

Lehetőség van arra is, hogy az adónyilatkozatot az adózó helyett a törvényben

meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá.

Az adónyilatkozatot aláírhatja a magánszemély, illetve törvényes képviselője is.

Az adónyilatkozatot meghatalmazottként aláírhatja:

• közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás

vagy megbízás alapján más nagykorú személy;

• képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,

adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli

szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja;

• egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú

alkalmazottja is.

A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, megbízás alapján

meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet.

Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett, vagy az állami adóhatósághoz bejelentett,

de az adónyilatkozatot aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt

adónyilatkozat a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az állami adóhatósághoz

bejelentett, az adónyilatkozat  aláírására jogosult  állandó meghatalmazott esetén lehet a

meghatalmazás adónyilatkozathoz történő csatolásától eltekinteni. Az (E) mezőben, a

megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazó és a

meghatalmazott mindazon adatait, amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye

egyértelműen megállapítható.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a

Letöltések/Adatlapok, igazolások, meghatalmazások menüpontban meghatalmazás mintákat

találhat.

Ne felejtse el az adónyilatkozat kitöltésének időpontját feltüntetni és az adónyilatkozatot aláírni! (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

A 1153ANY jelű adónyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújtó útmutató PDF változatban is letölthető adóbevallás információs oldalunkról, innen!

Adóbevallás 2012 söralátéten: 13 kérdés a NAV-tól, hogy ön így beküldheti-e adóbevallását

Friss: Egyszerűsített adóbevallás 2012: a 1153E jelű szja bevallást postán küldi el a NAV

Utolsó frissítés: 2012 április 25. (szerda) 17:47