RSS
Adóbevallás 2013
2017. Mar. 26.
Adóelőleg nyilatkozat 2014 letöltés - Családi adókedvezmény nyomtatvány 2014

Írta: Administrator   
2013 január 17. (csütörtök) 12:54

Adóelőleg nyilatkozat 2014 letöltés - Családi adókedvezmény nyomtatvány 2014 - Töltse le az adóelőleg nyilatkozatot, mellyel 2014-ben is igénybe veheti a családi adókedvezményt. Adóelőleg-nyilatkozat 2014. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről a munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához.

Tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozathoz a 2013. évben

Tisztelt Munkavállaló!  Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója (a bér kifizetője, illetve a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag tekintetében a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság) az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és adja át munkáltatójának. A munkáltató a nyilatkozatban foglaltakat az átadást követő adóévi kifizetéseknél veszi figyelembe. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén Ön köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás  elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie.

Az adóelőleg megállapítása során a családi kedvezményt a házastársak, az élettársak – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával –  közösen is igénybe vehetik  azzal, hogy erre az élettársak csak a közös háztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel  jogosultak. Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több magánszemély jogosult, illetve ha a magánszemélyek a családi kedvezményt közösen veszik igénybe, akkor a jogosultaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenniük.

Figyelmeztetés: Amennyiben Ön a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény

érvényesítését jogalap nélkül kéri, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie.

Az adóelőleg-nyilatkozat

Az I. Blokkhoz: Az Ön adatait az itt szereplő sorokba írja be. Az érvényesíteni kívánt családi kedvezményt meghatározhatja mind az összeg [a) sor], mind a kedvezményezett eltartottak [b) sor] és a korábban említett, bíróság döntése alapján felváltva  gondozott gyermekek számának [c) sor] megjelölésével. Amennyiben a Nyilatkozat a) sorában a kedvezményezett eltartottak száma alapján kiszámítható családi kedvezmény maximális összegénél kisebb összeget, vagy b) és c) soraiban a kedvezményezett eltartottak számánál kisebb számot jelöl meg, a fennmaradó kedvezményt házastársa vagy a jogosultnak minősülő élettársa ugyancsak a munkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ő tölti ki) érvényesítheti.

Az 1. és a 2. pontban  az eltartottak, a kedvezményezett eltartottak és a felváltva gondozott gyermekek számát kell feltüntetni.

3. ponthoz: Itt kell az eltartottakat felsorolni, a születendő gyermek kivételével.

4. ponthoz: Ide írhatja be a születendő gyermeke(i)nek számát. A magzat(ok) a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élveszületés napját megelőző hónappal bezárólag vehető figyelembe. Az orvosi igazolást a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de 5 évig meg kell azt őrizni.

5. ponthoz: Amennyiben nyilatkozik róla, hogy Önnek házastársa, vagy olyan élettársa, akivel közös gyermeket nevelnek nincs, nincs továbbá bíróság ítélete alapján felváltva nevelt gyermeke sem, akkor a II. Blokkot nem kell kitölteni.

6. ponthoz: 2013. január 1-jétől Ön csak akkor érvényesíthet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti adókedvezményt, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra a másik államban, ahol az önálló, nem önálló tevékenységéből, nyugdíjból származó jövedelme megadóztatható - figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is - nem vett és nem is vesz igénybe.

További feltétel vonatkozik a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyre. Kedvezmény Magyarországon történő érvényesítéséhez az is szükséges, hogy az előzőekben említettek szerinti jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon essen adókötelezettség alá. Amennyiben Ön külföldi, a külföldi magánszemélyek kiegészítő nyilatkozatát is ki kell töltenie a családi kedvezmény igénybevételéhez!

A II. Blokkhoz:  A sorokat az Ön házastársa vagy élettársa,  vagy a gyermeket bírósági döntés alapján felváltva gondozó másik szülő tölti ki.

8. ponthoz: Amennyiben az Ön házastársa vagy élettársa nyilatkozik arról, hogy nincs munkáltatója, a IV. Blokkot nem kell kitölteni.

III. Blokkhoz: Ezt az Ön munkáltatójának kell kitöltenie.

A IV. Blokkhoz: Ezt az Ön házastársának vagy élettársának munkáltatója tölti ki. Ezzel a munkáltató kötelezi magát, hogy ha tőle az Ön házastársa vagy élettársa a saját nyilatkozatában a családi kedvezmény érvényesítését kéri, azt legfeljebb a kedvezményezett eltartottak  száma alapján megállapított családi kedvezmény és a jelen Nyilatkozat  I. Blokkjában meghatározott összeg különbözetének mértékéig veszi figyelembe. E kötelezettség ellenőrizhetőségének érdekében a nyilatkozat másolatát az Ön házastársa vagy élettársa munkáltatójának is célszerű megőriznie. Ezt a nyilatkozatot az  Ön házastársa vagy élettársa munkáltatójának abban az esetben is alá kell írnia, ha a családi kedvezmény teljes összegét Ön érvényesíti.

 


 

Adóelőleg nyilatkozat 2013 letöltés:

2013 adóelőleg-nyilatkozat személyi kedvezmény (pdf) (99KB)

2013 adóelőleg-nyilatkozat személyi kedvezmény (doc) (35KB)

2013 adóelőleg-nyilatkozat családi kedvezmény (pdf) (111KB)

2013 adóelőleg-nyilatkozat családi kedvezmény (doc) (59KB)

2013 adóelőleg-nyilatkozat költségek (pdf) (96KB)

2013 adóelőleg-nyilatkozat költségek (doc) (45KB)

2013 adóelőleg-nyilatkozat külföldi kedvezmény (pdf) (88KB)

2013 adóelőleg-nyilatkozat külföldi kedvezmény (doc) (31KB)


Newer news items:
Older news items:

Utolsó frissítés: 2013 december 26. (csütörtök) 15:48